torstai 30. elokuuta 2012

Miten Design-menetelmiä voi hyödyntää eri aloilla?


Kaleidoskoopin osatoteuttajana toimiva Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin Yliopistokeskus järjestää aiheesta työpajan loka-marraskuussa.

Aiheeseen liittyvä julkaisu on vuodelta 2010, sen on kirjoittanut Kaleidoskooppi-hankkeen ohjausryhmään kuuluva Heli Aramo-Immonen yhdessä Tarja Toikan kanssa.

"Miten design-menetelmiä käyttämällä voidaan edesauttaa jonkin muun ammattia-alan osaajien tiedon luontia ja oppimista heidän omalla osaamisalueellaan? Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, sillä se on monitieteinen. Perinteisesti design-menetelmien tutkimus on keskittynyt design-menetelmätutkimukseen ja design-tuotosten tutkimukseen. Meidän näkökulmamme eroaa tästä, sillä tutkimme design menetelmien hyödyntämistä ei-design-prosesseissa. Esimerkkinä voisi olla vaikka insinöörin, ekonomin ja lakimiehen muodostama ryhmä, joka rakentaa kansainvälistä sopimusta. Miten yhteinen ymmärrys löydetään, jos ei ole yhteistä ammattikieltä. Design menetelmien käyttö tässä ympäristössä voi olla apukeino tiedon käsitteellistämiseen." tiivistää Heli Aramo-Immonen.


Julkaisun lyhytverison voi ladata tai tilata osoitteessa:
http://www.springerlink.com/content/wp4v43863694v377/


"Software engineer should see himself as a business process designer in enterprise resource planning system (ERP) re-engineering project. Software engineers and managers should have design dialogue. The objective of this paper is to discuss the motives to study the design research in connection of management education in order to envision and understand the soft human issues in the management context. Second goal is to develop means of practicing social skills between designers and managers. This article explores the affective components of design thinking in industrial management domain. In the conceptual part of this paper are discussed concepts of network and project economy, creativity, communication, use of metaphors, and design thinking. Finally is introduced empirical research plan and first empirical results from design method experiments among the multi-disciplined groups of the master-level students of industrial engineering and management and software engineering"

maanantai 20. elokuuta 2012

Luova myrsky 2 - pilottien ideointia: matkustajaliikenteen ohjaus risteilyaluksilla

Luova myrsky 2-työsessiossa pohdittiin matkustajaliikenteen ohjausta risteilyaluksilla.  Tilaisuuteen osallistuivat Kari Sillanpää STX Finland Oy:sta, Marjo Keiramo Royal Caribbean Cruise Ltd:stä, kuvataiteilija Anu Kauhaniemi, tanssija-koreografi ja tutkija Inka Juslin, palvelumuotoiluun ja teatteriin erikoistunut erikoissuunnittelija Satu-Mari Korhonen, Outokoneen sekä Tujauksen sovelluskehittäjä Olli Berg, muotoilija-kuvataiteilija Ari Nikula Outokoneesta ja Janne Tiittanen ohjelmistotoimisto Tujauksesta.  Session fasilitaattorina toimi Kaleidoskoopin projektituottaja Lan Le.Työsession osallistujille jaettiin värikynä, A3-paperi sekä 4-6 sanaa tai sanaparia, joista piti 7 minuutissa tuottaa ajatuksia paperille, kukin omalla tavallaan.  Ajatusten muodostamisen jälkeen käytiin läpi jokaisen ajatukset ja ideoitiin ratkaisuja matkustajaliikenteen ohjauksen parantamiseen.Jos kuva näkyy liian pienellä, klikkaa ensin "play"-nuolta, sitten "more" ja "full screen".

Tämän jälkeen Outokoneen Olli Berg ja Ari Nikula esittelivät ideoitaan mobiili- ja info-näyttösovellusten hyödyntämisestä risteilyaluksilla.  
Esitelmän jälkeen keskusteltiin pilottiprojektin käynnistämisestä aiheeseen liittyen sekä kokoonpanon yhteistyöhalukkuudesta.  Lopuksi palautekeskustelun lomassa heränneen idean tuloksena jokainen sai omalla paperillaan pohtia omia osaamisiaan ja mitä voi antaa projektille.  Seuraava askel onkin jo pilotin käynnistäminen aiheen tiimoilta. ;)

Päivän aikana kehittyneelletyömenetelmälle muodostui nimi Pinboard.

perjantai 17. elokuuta 2012

Luova myrsky 1 - pilottien ideointia

Kesän aikana hankkeessa on erilaisin luovan alan ja meriteollisuuden kokoonpanoin kokoonnuttu tuottajan johdolla Luova myrsky-työsessioiden äärelle pohtimaan meriteollisuuden yritysten esille tuomia ongelmakohtia ja kehitystarpeita.  Ideoiden pohjalta suunnitellaan syksyksi pilottiprojekteja, joilla pyritään poikkitoimialaisen yhteistyön avulla löytää ongelmiin uudenlaisia ratkaisuja  ihmislähtöisestä, kulttuurisesta näkökulmasta.  Miten ihminen käyttäytyy kriisitilanteessa?  Mitkä asiat parantavat henkilökunnan sitoutumista organisaatioon?  Mistä koostuu työyhteisö ja miten sen sisällä voi yhteistyötä parantaa?

Luova myrsky 1 - työpajassa Turussa oli tilaisuuden fasilitoijan tuottaja Lan Le:n lisäksi kolme osallistujaa: digitaaliviestinnän ammattilainen ja kiinteistövälittäjä Oskari Inkinen, näyttelija ja pedagogi Jussi Tanhuanpää EduArtista sekä muotoilija, graafikko ja valokuvaaja Peter Mustelin.  Työpajassa yhdistettiin perinteinen mindmap-menetelmä kiihtyvään aikapaineeseen sekä ideoiden kierrättämiseen.  Jokaiselle osallistujalle annettiin kaksi sanaa, josta sai rakentaa oman ajatuskarttansa 5 minuutissa.  Sen jälkeen toinen paperi annettiin oikealla istuvalle vierustoverille ja toinen vasemmalla istuvalle.  Aikaa ajatuskartan jatkamiseen annettiin 4 minuuttia, sen jälkeen 3 minuuttia ja viimeiseksi 2 minuuttia.  Lopuksi ajatuskartat esiteltiin ja ideoita käytiin läpi ääneen.  Syntyneiden ideoiden pohjalta, jokainen osallistuja sai valita aiheen, johon haluaa jatkossa keskittyä.Jos kuva näkyy liian pienellä, klikkaa ensin "play"-nuolta, sitten "more" ja "full screen".

Esimerkkejä luovuudesta ja kulttuurisista innovaatioista meri- ja metalliteollisuudessa