perjantai 23. joulukuuta 2011

Luovan alan yritykset ja teollisuus kohtasivat TurussaKaleidoskooppi aloitusseminaari keräsi n. 50 osallistujaa Turkuun Forum Marinumin merihenkiseen ympäristöön marraskuussa 2011. 55 % osallistujista edusti meriteollisuutta, 30 % luovia aloja ja 15 % kaupallista alaa. Päivä koostui seminaarista sekä iltapäivän workshopista, joissa pohdittiin teemaa: ”Mitä luovat alat ja teollisuus voisivat hyötyä toisistaan?”


Teppo Virta aloitti päivän kertomalla teknologiateollisuuden muuttuvista tarpeista. Hänen mukaansa Suomessa on maailman parhaita koulutuslaitoksia, pitkäjänteistä tutkimusta ja kannattavaa tuotantoa. 60 % Suomen viennistä kuuluu teknologiateollisuuteen, joten kyseessä on erittäin merkittävä ala.


Kaj Levander käytti puheenvuoronsa teemaan ”Luovuuden hyödyntäminen suunnittelutyössä”. Tätä esitystä monet olivat odottaneet ja meille vahvistui ajatus siitä, että mielikuvitus ja luovuus ovat jopa tärkeämpiä kuin osaaminen. Analyyttiset ongelmat on helppo ratkaista, mutta idean löytäminen ja valinta on haastavaa. Kain teesi oli että luovuus on taloudellisesti kannattavaa, joten hankkeemme on ehdottomasti oikeilla jäljillä!
Matti Nallikari puhui idean tuotteistamisen vaikeudesta. Pelkkä idea ei riitä eikä asiakas aina edes välttämättä tiedä mitä hän haluaa, joten ideointi ja systemaattinen innovointi on tärkeää. Kaleidoskooppi tarttuu tähän!Vuonna 2012 on luvassa mm. opiskelijoiden innovointi-tapahtumia, joihin kaivataan toimeksiantoja yrityksiltä. Myös Kaleidoskooppi opiskelijakilpailu pyrkii luovuuden edistämiseen.
Luovaa alaa edustaneet Stella Polariksen Kaarina Etto ja Elina Stikkinen kertoivat riskien ottamisesta ja heittäytymisestä. Kadehtien seurasimme heidän kykyään improvisoida ja hyväksyä epäonnistumisia. Tässä olisi moneen työyhteisöön oppimisen paikka! Vasta pelkojen voittamisen ja riskien ottamisen jälkeen yritys voi päästä ideointivaiheeseen ja sitä kautta tuottaviin ratkaisuihin.
Jorma Sarv Viron kulttuuriministeriöstä piti mielenkiintoisen puheenvuoron vanhan muuttamisesta uudeksi ajan ja kysynnän muuttuessa. Ihmiset ostavat hänen mukaansa kokemusten ja tunteiden perusteella ja tähän tunne-puoleen luovilla aloilla on varmasti paljon annettavaa!


Iltapäivän Workshopin parasta antia oli loppukeskustelu, jossa jokainen kertoi tuntemuksistaan ja ajatuksistaan päivään liittyen. Kuulimme esimerkkejä esimerkiksi videoiden hyödyntämisestä tarinoiden rakentamisessa ja tavoitteesta, että Turusta lähteville laivoille luotaisiin identiteetti. Mistä turkulaisen laivan voisi tunnistaa?
Palautekyselyn perusteella hankkeelta toivotaan jatkossa seuraavia asioita:· Yllättäviä kohtaamisia.
· Näkyvyyttä mediassa, oikeita tekoja ja tuloksia - vähemmän puhetta, enemmän actionia.
· Yhteistyötilaisuuksia, soveltavaa projektityötä esim. kouluissa
· Yhteistyön mahdollistamista eri alojen osaajien kesken. Toimintatapoja tähän ja osapuolten yhteen tuomista.
· Yksityiskohtaisempia case-studeja, ehkä kahdenvälisiä tapaamisia


Näitä siis luvassa ensi vuonna!

maanantai 12. joulukuuta 2011

Kaleidoskooppi-hanke mukana kehittämässä Meri- ja metalliteollisuushankkeiden yhteistä viestintää

Innostuneita ja energisiä terveisiä meri- ja metalliteollisuushankkeiden yhteisviestintäpalavereista!

Euroopan unioni tukee rakennerahastoillaan useita eri meri- ja metalliteollisuuden hankkeita, joilla pyritään tukemaan alan kehitystä.  Hankkeet toimivat usein samoilla toimialueilla ja erilaisista pääpainoista huolimatta tekevät paljon myös samoja asioita.  Päällekkäisyyksiä syntyy väistämättä ja yhdeksi suureksi epäkohdaksi on muodostunut hankkeiden ulkoinen viestintä, joka tällä hetkellä on hajautettu yksittäisiin tarkoin varjeltuihin yritysrekistereihin.  Ongelma on siinä, että hankkeista tiedotetaan usein sähköpostitse monilla uutiskirjeillä, jotka kuormittavat potentiaalisten kohdeyritysten postilaatikoita ja eittämättä syövät mielenkiintoa koko hanketoimintaan.

Valtakunnallisen Rakennemuutostoimiston aloitteesta kutsuttiin koolle Turusta käsin operoitavien hankkeiden edustajia.  Paikalle saapui allekirjoittaneen lisäksi edustajia MeriMyy:stä, Maritime Hubs:ta sekä useissa teknologiahankkeissa osatoteuttajana toimivasta Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä.  Palaverissa ideoitiin ratkaisuja viestinnän tehostamiseksi ja päädyttiin kehittelemään meriteollisuushankkeiden yhteisviestintäfoorumia verkkojulkaisun muodossa.

Ensi helmikuun lopussa ensimmäisen verkkolehtensä julkaiseva foorumi etsii vielä iskevää nimeä, mutta toivottaa myös kaikki muut meriteollisuudessa toimivat hankkeet tervetulleiksi mukaan rakentamaan tehokasta ja mielenkiintoista viestintäkanavaa.  Verkkolehden pääelementtejä ovat mm. meri- ja metalliteollisuuden tapahtumakalenteri, hankkeiden tiedotuket, yritysesittelyt jne.  Myös kolumnit ja mielipidekirjoitukset ovat tervetulleita.  Toimitus ottaa tiedotteita ja juttuvinkkejä vastaan.  (Osoite ilmoitetaan myöhemmin)

Verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen ensimmäiset teemat ovat:
1/2012 Meri- ja metalliteollisuuden rakennemuutos (juttuvinkit 16.2. mennessä, ilmestyy 1.3.)
2/2012 Luovuus ja kulttuuri meri- ja metalliteollisuudessa (juttuvinkit 18.5. mennessä, ilmestyy 1.6.)
3/2012 Myynti ja markkinointi (juttuvinkit 20.8. mennessä, ilmestyy 3.9.)
4/2012 Kansainvälisyys (juttuvinkit 19.11. mennessä, ilmestyy 3.12.)