tiistai 31. joulukuuta 2013

Kaleidoskooppi toivottaa Innollista Uutta Vuotta 2014!Kaleidoskooppi-hanke päättyy 31.12.2013, mutta yhteistyö jatkuu. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille ja tsemppiä tulevaan innovointityöhön!

mikä kaleidoskooppi?
Kaleidoskooppi -Luovuus ja kulttuuriset innovaatiot meri- ja metalliteollisuudessa on vuosina 2011-2013 toiminut valtakunnallinen kehittämishanke. Tavoitteena on ollut löytää uudenlaisia ratkaisuja meriteollisuuden yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen yhdistämällä luovan alan osaamista ja kulttuurisia sisältöjä. Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen, jonka rahoittajaviranomaisena on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

keitä mukana?
Hankkeen osatoteuttajia ovat olleet Aalto Yliopisto, Tampereen Teknillisen Yliopisto Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Prizztech Oy. Humanistinen ammattikorkeakoulu on toiminut hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana. Ohjausryhmässä ovat olleet toteuttajien lisäksi edustettuina myös Turun Seudun Kehittämiskeskus, Rauman Kaupunki/Luovat alueet-verkosto ja STX Finland.

mitä tehty?
Hankkeessa on järjestetty 8 työpajaa, 7 seminaaria ja 5 luovan alan osaajille suunnattua koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä 506 henkilöä. Hankkeen piloteissa on aloittanut yhteensä 173 meri- ja metalliteollisuutta ja luovaa alaa edustavaa henkilöä.  Lisäksi projektissa on järjestetty 5 opiskelijavetoista tutkimuspajaa, kaksi meriteollisuusaiheista KaleidosCup-opiskelijakilpailua sekä IdeaDrill-opiskelijakilpailu. Opiskelijakilpailuihin osallistui koko hankkeen aikana yhteensä 111 opiskelijaa eri korkeakouluista. Opiskelijat ovat projektissa suorittaneet yhteensä 3 tutkintoa ja 48 osatutkintoa.

Seminaareissa tiedotettiin hankkeen toiminnasta ja luotiin keskustelufoorumi alojen välille. Työpajoissa tuotiin yhteen eri alojen opiskelijoita, yrityksiä ja muita asiantuntijoita ideoimaan luovia ratkaisuja meriteollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin.  Korkeakouluopiskelijoille suunnatussa KaleidosCup-innovointikilpailussa kolmihenkiset kilpailujoukkueet ratkoivat meriteollisuuden haasteita luoden uusia palvelukonsepteja ja kaupallisia mahdollisuuksia. KaleidosCup yhdisti korkeakoulujen opiskelijoita, meriteollisuuden ja luovien alojen yrityksiä sekä aluekehittäjiä. Kilpailut lisäsivät opiskelijoiden kiinnostusta meriteollisuuteen sekä innostivat yleisesti soveltamaan omaa osaamista uusillekin aloille. Hankkeen myötä on käynyt ilmi, että alan vetovoimaisuuden ylläpitäminen nuorten keskuudessa on tärkeää, jotta yrityksiin hakeutuu jatkossakin riittävästi osaavia ihmisiä.

mitä siitä syntyi?
Hankkeessa lanseerattiin projektituottajan toimenkuva vauhdittamaan käytännön yhteistyökokeiluja yritysten välillä. Tuottajan johdolla käynnistettiin useita pilottiprojekteja. Meriteollisuuden ja luovien alojen yritysten välillä käynnistetyissä pilottikokeiluissa on löydetty uudenlaisia ansaintamalleja luovan alan osaajille sekä luovia ratkaisuja meriteollisuuden haasteisiin. Esimerkiksi Metaverstas Innoaura 2013 -palkinnon Kaleidoskoopin pilotin myötä syntyneestä virtuaalioppimisympäristöstään, jossa yhdistettiin improvisaatio-osaamista sekä Aboa Maren turvallisuuskoulutusosaamista. Meriaura taas tuotti yhdessä Hallava Filmin kanssa lyhytelokuvan, jonka tekemiseen osallistui koko Meriauran henkilökunta. Valmis elokuva auttaa sitouttamaan yrityksen strategiaan paperimanuaalien sijaan sekä hahmottamaan eri toimintojen merkitystä isossa kuvassa. Tutkimusta on tehty myös mobiilipalveluiden hyödyntämisessä risteilyaluksilla sekä kokeiltu erilaisia teatterilähtöisiä interventioita mm. sisäiseen viestintään meriteollisuuden yrityksissä. Lisäksi Suunnittelutoimisto Innollinen, Aboa Mare ja Elomatic ovat yhdistäneet voimansa työstääkseen AboaMarelle ja Elomaticille yhteistä palvelukonseptia palvelumuotoilullisin menetelmin.

mitä hankkeesta jää käteen?
Yritysten välillä nämä hankkeessa aloitetut yhteistyöprojektit jatkuvat vielä pitkään hankkeen jälkeen ja synnyttävät edelleen uutta työtä. Hankkeessa kehitettiin myös theIcebreaker-menetelmäpeli, joka soveltuu työkaluksi innovointityöskentelyyn tai työyhteisön ongelmien ratkaisemiseen mille tahansa alalle. Peliä aiotaan käyttää myös opetuksessa.

Hankkeen kautta luoville aloille on syntynyt paljon uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia ja täysin uusia yhteistyömahdollisuuksia meri- ja metalliteollisuuden yritysten kanssa. Meri- ja metalliteollisuuden yritykset ovat saaneet ideoita uudenlaisista palvelukonsepteista ja ymmärtäneet tuotteistamisen ja luovien sisältöjen merkityksen teknisissäkin ratkaisuissa.

Hankkeen toiminta on myös positiivisin iskuin ylittänyt median uutiskynnyksen ja osaltaan parantanut meriteollisuuden julkisuuskuvaa. Hanke on ollut esillä useissa ammattilehdissä, tv- ja radiohaastatteluissa sekä paikallislehdissä. Hankkeessa on tuotettu 13 julkaisua, joista 4 ovat tieteellisiä julkaisuja, 3 hankkeen tuloksista tiedottavaa kirjaa, 2 maisterin tasoista opinnäytettä ja 3 amk-tasoista opinnäytettä sekä yksi menetelmäpeli. Lisäksi on perustettu 4 nettisivua,  3 FB-ryhmää ja 8 verkkolehtijulkaisua. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu kunkin toteuttajan omissa verkostoissa mm. eri uutiskirjeissä ja nettisivuilla. Lisätietoa hankkeesta mm. "Kaleidoskoo" Youtube-kanavalla ja Kaleidoskoopin blogissa.


Kaiken kaikkiaan hanke on sisältänyt niin paljon konkreettista tekemistä, ja uusia aloitteita on saatu aikaiseksi niin paljon, että pyörryttää. Ota siis vaan reilusti tukeva olo ja pureskele asioita rauhassa ja etsi lisätietoa sinua kiinnostavista asioista, esimerkiksi Kaleidoskoopin blogista, youtube-kanavalta, aloita keskustelu Facebookissa tai LinkedIn:ssä tai ota yhteyttä suoraan toteuttajiin ja yrityksiin. Hankkeen jälkeen jää myös vielä monta mahdollisuutta selvittämättä, sinulla on lupa tarttua niihin! Kiitos kaikille toteuttajaorganisaatioille, yrityksille, yrittäjille ja opiskelijoille antoisasta yhteistyöstä ja menestystä tulevissa kehittämishaasteissa!

Lue hankkeen julkaisuja ja raportteja:
Lisäksi hankkeessa tehtyjä videoita ja muita tuotoksia löytyy vuoden 2013 viimeisestä Murtovesi-julkaisusta.


Kaleidoskooppi-hankkeen puolesta,

Rita Rauvola
rita.rauvola@utu.fi

keskiviikko 18. joulukuuta 2013

Unelmat pyörittävät maailmaa”Oletko itse kiinnostunut omasta ideastasi? Jos sinä et ole, miksi kukaan muukaan siitä innostuisi,” sanoo itseään yli-innovaatioaktivistiksi tituleeraava Anssi Tuulenmäki Aalto Yliopistosta.

Tuulenmäki luennoi Kaleidoskoopin loppuseminaarissa vaikuttavasti uusien ideoiden suunnittelusta, kehittämisestä ja niiden myymisestä muille. Hän alleviivasi sitä, että meillä kaikilla on lupa toimia eri tavalla. Hänen mukaansa yleiset uskottavuuden vaatimukset ovat yleensä puketuminen ja tittelit. Ilman niitäkö emme muka ole uskottavia, Tuulenmäki ihmettelee.

”Projektorit humisee, meri on meri, tittelit on titteleitä. Suurin osa ihmisistä ei ole miettinyt lähellään olevia asioita uudestaan.  Me emme kyseenalaista tai mieti tavallisia asioita uudelleen,” Tuulenmäki perustelee.

Huumori ja positiivisuus houkuttavat resursseja

Hänen mukaansa kaikki uudet ideat, hankkeet ja projektit pitäisi ymmärtää resurssien ja energian houkuttelukoneina. Kaiken ei aina tarvitse olla niin vakavaa, huumori ja positiivisuus houkuttavat resursseja, naurahtaa Tuulenmäki.

”Ihmiset on saatu säästämään vettä, kun käsienpesualtaan yläpuolelle on laitettu kultakalan allas, josta vesi vähenee käsienpesun ajan. On olemassa parkkipaikka mihin saa parkkeerata niin pitkäksi aikaa kun haluaa, mutta auton ajovalot on jätettävä parkkeerauksen ajaksi päälle. Viiksiä kasvattamalla voidaan kampanjoida hyvän asian puolesta,” Tuulenmäki kertoo esimerkkejä.

”Googlen unelma oli järjestää kaikki maailman tieto”

Tuulenmäen mukaan unelmat pyörittävät maailmaa. Ideaalein prosessi resurssien houkuttelun kannalta on päämäärän asettaminen – unelma - tunteet = sielunliikahdus. Googlen unelma oli järjestää kaikki maailman tieto helposti saataville ja löydettäväksi, Tuulenmäki kertoo.

Asiakkaiden päämäärien kannalta toimialoista on vain haittaa. Siksi toimialojen sekoittuminen toisiinsa on hänen mielestään hyväksi. Yrityksillä on paljon arvokkaita tuotteita syntynyt sivutuotteena kuten spa-auto tai printattava pelto.

”Tee eri asioita, tee samoja asioita eri tavalla. Uskalla ajatella isommin kun yleensä. Näe isoissa asioissa pieniä kokeiltavia elementtejä. Näe pienissä kokeiluissa strategisia avauksia," Tuulenmäki summaa.

Kuva ja teksti
Pirjetta

maanantai 9. joulukuuta 2013

KaleidosCup Jam 20.12.2013
Vuosi 2013 on pian päättymässä ja samalla Kaleidoskooppi-hanke on kohta jo paketissa.  On aika juhlistaa onnistunutta hanketta!

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan höyryävän kuumasta kupillisesta Kaleidoskooppia jouluiseen Turun Linnaan perjantaina 20.12. klo: 9.30-14.00. 

Päivän aikana mietitään tulevaisuuden meriteollisuusstrategiaa FutuMarin-lautapelin avulla sekä pohditaan Icebreaker- korttien tuella, millaista luovaa yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä opiskelijoiden, yritysten ja muiden asiantuntijoiden välillä.

Tilaisuudessa palkitaan hankkeen ansiokkaat partnerit ja päivän parhaat ideat.  Myös joulupukin apurit käyvät jakamassa lahjoja kaikille osallistujille. Päivän lopussa on myös mahdollista osallistua klo: 14.00 alkaen hovinarrin opastamalle tutustumiskierrokselle ympäri mystistä Turun linnaa.

Ilmoittaudu mukaan ma 16.12. mennessä  osoitteessa: http://www.lyyti.in/Kaleidoscup_Jam 

tiistai 3. joulukuuta 2013

Luovuus ja yhteistyö tulevaisuuden meriteollisuuden moottoreita


Suomen meriteollisuutta on viime aikoina ruodittu hiipuvaksi alaksi, vaikka merenkulku on globaalilla tasolla lisääntynyt. 

 Perinteisten ajatusmallien rinnalle tarvitaan tuoreita näkemyksiä ja päivitettyä osaamista. Siksi useat korkeakoulut ja aluekehittäjät ovat nyt etsineet meriteollisuudelle uutta kipinää luovan talouden kasvun imusta. Yhteistyön seurauksena on tehty Kaleidoskooppi-hankkeen nimissä luovia iskuja meriteollisuuteen.


Reilun parin vuoden ajan toiminut Kaleidoskooppi-hanke on ravistellut työpajoissaan totuttuja toimintatapoja istuttamalla meriteollisuuden ja kulttuurin edustajat saman pöydän ääreen nyrjäyttämään ajatuksiaan.  Ensitreffien varautuneisuus ja epäluulo haihtuivat pian innostuksen ja uteliaisuuden tieltä, sillä kukapa ei haluaisi tehdä työstään helpompaa ja mahdollisesti jopa hauskempaa.  Kohta marssittiin jäälle jo käsikkäin.  Ja sehän kannatti, sillä rohkean kokeilun tuloksena syntyivät mm. Innoaura- palkinnollakin palkittu merenkulkijoiden vuorovaikutustaitoja kehittävä virtuaalioppimisympäristö ja monta muuta oivallusta. Paperimanuaaleja voi korvata vaikkapa lyhytelokuvilla ja teatterin keinoin voi parantaa organisaation sisäistä viestintää. Tätä ja monta muuta yhteistyötä luovien alojen osaajien sekä merioteollisuuden yritysten välille on Kaleidoskooppi synnyttänyt.
 Vuoden lopussa päättyy Kaleidoskooppi-hankkeen rahoitus ja sen myötä myös ulkopuolinen aloite yhteistyön synnyttämiseksi.  Pysyvä jälki kuitenkin jää syntyneiden yhteistyökontaktien ja uusien toimintamallien muodossa. Hankkeen perinnöksi jätetään mm. monialainen yhteistyöskentelymalli, jossa kulttuurituottaja toimii aktiivisena matchmakerina alojen välissä.  Innovointia ja ratkaisujen löytymistä voidaan vaihdittaa hauskojen Icebreaker-pelikorttien avulla ja Murtovesi-verkkolehti yhdistää alueen innovaattorit ja moottorit yhteisellä viestinnällä. Lopulta suurin oivallus on juuri se, jota pidettiin itsestäänselvyytenä: tulevaisuuden meriteollisuus porskuttaa eteenpäin luovuusosaamisen ja monialaisen yhteistyön voimalla.

TheatreWorks demosi teatterilähtöistä työpajaansa meriteollisuuden yrityksen sisäisen viestinnän kehittämiseen Design Factoryssa 29.11.2013
Perjantaina 29.11.2013 julkistettiin Aalto-yliopiston Design Factoryssa Kaleidoskooppi-hankkeen tulokset.  Puheenvuoron pitivät mm. toimintatapainnovaatioiden tutkija ja innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta, Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkö Timo Parkkola sekä teollisuustalouden tutkija Heli Aramo-Immonen Porin yliopistokeskuksesta. Myös hankkeessa mukana olleet yritykset jakoivat kokemuksiaan poikkitoimialaisista yhteistyökokeiluistaan. Puheenvuoroja pitivät mm. Satu-Mari Jansson (Theatreworks), Miia Liesegang (Suunnittelutoimisto Innollinen) ja Pekka Qvist (Metaverstas). 

Samassa tilaisuudessa julkaistiin myös ”Metalli taipuu! – Kipinä luovaan bisnekseen meriteollisuudessa”-kirja sekä ”The Icebreaker”-peli, johon on koostettu hankkeessa kehitettyjä luovia ideointimenetelmiä. 

Julkaisua ja peliä on saatavissa Humanistisen ammattikorkeakoulun Logomon TKI-yksiköstä, Turusta skeä myöhemmin hyvin varustetuista kirjastoista. Kirja julkaistaan myöhemmin myös verkkojulkaisuna ja pelin antia on saatavilla myös osoitteessa. www.icebreaker.fi.


Metalli taipuu! -Kipinä luovaan bisnekseen meriteollisuudessa- kirja ja Icebreaker- menetelmäkortit julkaistiin 29.11.2013
Lisätiedot: Rita Rauvola, rita.rauvola@humak.fi ja Lan Le lan.le@humak.fi 

keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Miltä tulevaisuuden luova meriteollisuus näyttää?

Järjestimme yhteistyössä muutostoimisto Wevolven kanssa työpajan, jossa visioitiin tulevaisuuden luovaa meriteollisuutta ja tuotteistettiin luovista ideoista liiketoimintaa.  Kurkista työpajamme tuloksiin:

Tulevaisuuden luova meriteollisuus-työpajan tuloksia 4.11.2013

torstai 21. marraskuuta 2013

Icebreaker murtaa työpaikan jäykän ilmapiirinKaleidoskoopin Icebreaker-pilotti jää elämään vielä hankkeen jälkeenkin. Pilotissa STX Finlandin työympäristössä pyrittiin teatterista ammennettujen metodien avulla aikaansaamaan luova ideointi-ilmapiiri, jossa uudet innovaatiot voivat kukoistaa. Icebreakerista voi olla merkittävää hyötyä niin työilmapiirille kuin jopa yrityksen myymille tuotteille. 

Satu-Mari Korhonen Theaterworksista oli mukana toteuttamassa teatterivetoista pilottia. Pilotti koostui luennoista ja toiminnallisemmasta osuudesta, jossa pyrittiin luomaan mahdollisimman vastaanottavainen tunnelma. Kari Sillanpää STX Finlandilta piti erityisesti luennoista. Myös konkreettinen tekeminen oli Sillanpään mielestä kiinnostavaa vaihtelua:

-                   - Teimme harjoituksen, jossa kokeiltiin sitä, miten uusia ideoita otetaan vastaan. Pieni ravistelu ei ole       pahitteeksi. Tämä oli ehdottomasti parempaa kuin kokouspöydän äärellä ideoiminen.

Icebreaker voi saada myös jatkoa. Sillanpää vilauttaa mahdollisuutta innovaatiopäivän järjestämisestä, jolloin asiantuntijat voisivat kokoontua keksimään uusia ideoita yritykselle.

tiistai 19. marraskuuta 2013

Tervetuloa Kaleidoskoopin loppuseminaariin 29.11.2013!

Kaleidoskooppi-hanke on päättymässä.  Olemme reilun kahden vuoden aikana oppineet paljon mielenkiintoisia asioita, joita haluamme jakaa myös Sinun kanssasi.  Tervetuloa siis hankkeemme loppuseminaariin kuulemaan, mitä olemme saaneet aikaiseksi!

Ohessa seminaarin ohjelma.  Ilmoittaudu tapahtumaan täältä 26.11. klo: 16.00 mennessä.