Julkaisut


Metalli taipuu Kaleidoskooppi-hankkeen julkaisu

Kaleidoskooppi-hankkeen loppujulkaisu Metalli taipuu! Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa





Kaleidoskoopin tuottajatyön loppujulkaisu Kaleidoskooppi - Rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välillä



Kaleidoskooppi-hankkeen virallinen loppuraportti




Meriteollisuushankkeiden yhteiset Murtovesi-verkkojulkaisut




Uncharted Waters-artikkeli 
Baltic Rim Economies: Future of the Maritime Sector in the Baltic SeaRegion

 

 

 

Theory and Practice Meets in Industrial Process Design -Educational Perspective

Heli Aramo-Immonen & Tarja Toikka


Software engineer should see himself as a business process designer in enterprise resource planning system (ERP) re-engineering project. Software engineers and managers should have design dialogue. The objective of this paper is to discuss the motives to study the design research in connection of management education in order to envision and understand the soft human issues in the management context. Second goal is to develop means of practicing social skills between designers and managers. This article explores the affective components of design thinking in industrial management domain. In the conceptual part of this paper are discussed concepts of network and project economy, creativity, communication, use of metaphors, and design thinking. Finally is introduced empirical research plan and first empirical results from design method experiments among the multi-disciplined groups of the master-level students of industrial engineering and management and software engineering. 

"Miten design-menetelmiä käyttäen voidaan edesauttaa jonkin muun ammattialan osaajien tiedon luontia ja oppimista heidän omalla osaamisalueellaan? Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, sillä se on monitieteinen. Perinteisesti design-menetelmien tutkimus on keskittynyt design-menetelmätutkimukseen ja design-tuotosten tutkimukseen. Meidän näkökulmamme eroaa tästä, sillä tutkimme design-menetelmien hyödyntämistä ei-design-prosesseissa. Esimerkkinä voisi olla vaikka insinöörin, ekonomin ja lakimiehen muodostama ryhmä, joka rakentaa kansainvälistä sopimusta. Miten yhteinen ymmärrys löydetään, jos ei ole yhteistä ammattikieltä. Design menetelmien käyttö tässä ympäristössä voi olla apukeino tiedon käsitteellistämiseen."