Hankkeesta


  
 


Kaleidoskooppi tutkii meri- ja metalliteollisuuden tarpeita ja etsii niihin innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen luovan alan osaamista.  Hankkeen tavoitteena on tuottajan avulla synnyttää uudenlaista yhteistyötä teollisuuden ja luovan alan välille ja samalla mallintaa uudenlaista välittäjätoimintaa niin yritysten välillä kuin suhteessa kehittäjäorganisaatioihin ja korkeakouluihin.


Humanistinen ammattikorkeakoulu on hankkeen hallinnoijana.

Projektin kuvaus on luettavissa Eura2007-tietokannassa.  


ESR (logo)Vipuvoimaa EU:lta logo