Opiskelijakilpailu

Opiskelijakilpailu on tärkeänä osana hankkeen tavoitetta lisätä erityisesti korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja juurruttaa uuden sukupolven innovaattoreihin ymmärryksen monialaisuuden hyödyistä.

Kilpailun tarkoituksena on löytää uudentyyppisiä ratkaisuja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen yhdistämällä tekniikkaa, luovuutta ja kaupallisuutta.

Opiskelijakilpailuja järjestetään korkeakouluopiskelijoille hankkeen aikana kerran vuodessa syksyisin, ensimmäisen kerran vuoden 2012 syksyllä.  Kilpailusta tiedotetaan korkeakouluissa keväällä.Lisää tietoa opiskelijakilpailun omilta sivuilta www.kaleidoscup.fi 

Kaleidoskooppi-hanke on osa opetus- ja kultuuriminesteriön ESR-osarahoitteista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Kaleidoskooppi-kilpailun vastaavat järjestäjät ovat: Koneteknologiakeskus Turku Oy, Prizztech Oy, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun sovelletun mekaniikan laitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin Yliopistokeskus/TTY ja Turun ammattikorkeakoulu. Humanistinen ammattikorkeakoulu on kokonaishankkeen hallinnoijana.