keskiviikko 27. kesäkuuta 2012

"Kohti toimivaa innovaatioalustaa" valokuvan keinoin

Taika II-workshop: ”Kohti toimivaa innovaatioalustaa”

Kaleidoskooppi-hankkeen ohjausryhmälle ja projektitiimin jäsenille  

Turun kaupungin ulkoilusaari Pähkinäinen 4.6.2012

Kohti toimivaa innovaatioalustaa workshopin tavoitteena oli vahvistaa Kaleidoskooppihankkeen ohjausryhmän ja projektitiimin vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä selkeyttää erityisesti ohjausryhmän osalta sen perustehtävää: ohjata hanketta
Päivä aloitettiin rakentamalla: jokainen sai osallistua yhdellä palikalla.

Päivä suunniteltiin yhteistyössä Kaleidoskooppihankkeen kokonaisprojektin hallinnoijan Rita Rauvolan ja projektituottaja Lan Len HUMAK:sta sekä TAIKA II-hankkeen kuvataideterapeutti, valokuvaaja Marjukka Irnin ja työyhteisövalmentaja Milla Sahlan kanssa. Taustalla oli jo yksi onnistunut kuvallinen workshop Porissa projektitiimin kanssa, ja myönteiset kokemukset haluttiin saada toteutumaan myös Pähkinäisissä hankkeen ohjausryhmän ja projektitiimiläisten kanssa. Päivään osallistuvat saivat ennakkotehtäväkseen ottaa valokuvan digikameralla tai kännykkäkameralla. Valokuvan tuli esittää jollain tavalla kuvan ottajan asiantuntemusta  tai osaamista.

Workshopin lämmittely ja orientointi alkoi jo merimatkalla M/s Kaitalla Haapalasta Pähkinäisiin. Rita esitteli päivän ohjelman ja johdatti ryhmän hauskalla tavalla ensin esittelemään itsensä sijaan kollegansa. Sitten jokainen sai kuvittaa Marjukan ohjaamana sarjakuvan. Ryhmissä kukin sai kertoa sarjakuvastaan ja siihen liittyvästä prosessista, ja esittelyssä nousi esille, että vaikka aiheet olivat laidasta laitaan, ryhmien sarjakuvista löytyi yhteinen tekijä.

”Esitellessämme toisiamme tuli huomattua, ettemme tunne tosiamme kovin hyvin. Toistemme tunteminen, erityisesti monialaisessa ryhmässä, on kuitenkin yhteistyön kannalta erittäin tärkeää, jotta osaamme kysyä oikeita kysymyksiä oikeilta ihmisiltä ja, jotta jokaisen asiantuntemus tulee hyödynnetyksi. Sarjakuva-tehtävä todensi, että jokaiselle on kuitenkin selkeää, miten haluaa projektia kehittää ja mikä on päämäärä. Tämä antaa hedelmällisen ja tukevan perustan tehokkaalle yhteistyölle matkalla kohti tavoitteiden saavuttamista ja toivottavasti toimivaan yhteistyöhön vielä pitkään projektin päätyttyäkin.” Rita Rauvola kommentoi alustuksesta.

Pähkinäisten saaressa Kaleidoskooppi – hankkeen väki kokousti ensin kolme tuntia käsitellen projektissa kevään 2012 aikana tapahtunutta ja hankkeen toteutuksen siihenastisia tuloksia sekä arvioiden ja suunnitellen hankkeen jatkoa. Iltapäivällä kävimme käsiksi työpajatyöskentelyyn. Marjukka ohjasi pienryhmät pohtimaan kahta erillistä kysymystä: Mitä projektitiimi tarvitsee ohjausryhmältä?” ja Miten ohjausryhmä voi parhaiten ohjata hanketta?”  

Kaleidoskooppi-hankkeen suunnittelua luovassa luonnossa
Kysymysten pohjalta ryhmät pohtivat miten saada tiivistettyä yhteen valokuvaan ydinvastaus kysymykseen. Neljänkymmenenviiden minuutin aikana ryhmät sekä sanallistivat ajatuksiaan vastauksiksi annettuun kysymykseen että tuottivat tilanteen, jonka Marjukka kuvasi. Kuvat tulostettiin ja ryhmien tuotokset jäivät purettavaksi paluumatkalle.

Paluumatkalla osallistujat esittelivät  työpajan tuotoksia ja sen herättämiä ajatuksia. Syntyi runsaasti rakentavaa keskustelua siitä, miten hanketyötä ja siihen liittyvää kommunikointia ja palavereja voisi vieläkin laadukkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin toteuttaa. Lopuksi jokainen esitteli ennakkotehtävänään ottamansa valokuvan muille ja sai samalla tilaisuuden kertoa jotakin omasta ammatillisuudestaan ja kuinka sen Kaleidoskooppihankkeen yhteydessä kokee. Kuvallisen työskentelyn prosessi  tuotti puhetta, johon ei aiemmin ollut ollut riittävästi aikaa ja tilaa, ja joka kuitenkin vahvasti vaikuttaa hankkeen toimijoihin sekä hanketyöhön. Tehtävät hersyttivät huumoria osallistujissa ja samalla kevensivät tunnelmaa. Huumorin mahdollisuus on sekä avata ihmisten välisiä yhteyksiä, mutta myös auttaa etäännyttämään itseä haastavista tilanteista puhuttaessa. Innovointipäivä syvensi osallistujien kommunikointia ja näin edesauttaa asioiden käsittelyä ja keskinäistä ymmärrystä.
 
”Pähkinäisten saaren tapahtuma merimatkoineen loi erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin ohjausryhmän jäseniin ja projektitiimiläisiin. Oheisohjelmat ryhmätöineen loivat oivan tilaisuuden, niin kuulla, kuin kertoakin asioista virallista kokouskäytäntöä laajemmalla tavalla. Sarjakuvien ja valokuvien avulla tapahtuva asioiden kuvaaminen, niihin liittyvä valmistelu ja valmiiden tuotosten esittely osoittautui virkistävän toimivaksi tavaksi, jollaista toivoisi näkevänsä useamminkin. Samaa voi sanoa päivästä kokonaisuudessaankin, liian harvoin saamme mahdollisuuden työstää ajatuksiamme näin mieltä avartavalla tavalla. Kiitokset järjestäjille onnistuneesta tapahtumasta.” kuvaa kokemuksiaan STX Finland:n tuotekehityskoordinaattori Kari Sillanpää, joka oli Kaleidoskooppi-hankkeen ohjausryhmätoiminnassa ensimmäistä kertaa mukana. 

Projektitiimi tarvitsee yhteisen päämäärän, johon sitoutua.
Projektitiimi tarvitsee vahvan perustan ja luotettavan tuen.

Ohjausryhmä rajaa ja rakastaa sekä levittää hedelmällisiä siemeniä.
Ohjausryhmä auttaa saavuttamaan tavoitteet sekä tavoittelemaan vieläkin korkeammalle.

Kaleidoskooppi-hankkeen ohjausryhmään kuuluu tällä hetkellä 10 varsinaista jäsentä sisältäen toteuttajaorganisaatioiden edustajia sekä asiantuntijajäsenet meri- ja metalliteollisuuden sekä luovan alan puolelta. Lisäksi mukana on tarvittaessa muita asiantuntijajäseniä. Pähkinäisissä mukana oli 7 ohjausryhmän edustajaa ja 7 projektitiimin edustajaa.

”Mielestäni Taika II- hankkeen työpaja vastasi tarpeisiimme. Ohjausryhmän ohjaavaa roolia vahvistettiin sekä jokaisen oman asiantuntemuksen esiintuomista rohkaistiin. Osallistujilta tuli hyvää palautetta. Aion jatkossakin mahdollisuuksien mukaan käsitellä asioita osallistavan toiminnan avulla projektitiimin ja ohjausryhmän kokouksissa. Yhteistyötä Taika II-hankkeen kanssa jatketaan myös hankkeen muissa toiminnoissa.”  Rita Rauvola tiivistää päivän antia Kaleidoskooppi-hankkeen puolesta.

    
Kirjoittanut TAIKA hanke II-hankkeen puolesta,
Milla Sahla, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja & Marjukka Irni, kuvataideterapeutti, valokuvaaja