Tuottajatoiminta

Tuottajatoiminta Kaleidoskooppi-hankkeessa erikoistuu mahdollistamaan ja helpottamaan meri- ja metalliteollisuuden sekä luovan alan toimijoiden välisiä kohtaamisia.  Projektituottaja toteuttaa hankkeen käytännön toimia sidosryhmäverkostossa ja toimii väliportaana yhteistyömuotojen löytämisessä, mallintamisessa sekä tuotteistamisessa.

Projektituottajan tehtäviin kuuluu mm.:

1. Toimikentän kartoitus
  • ottaa selvää meri- ja metalliteollisuuden kehittämistarpeista
  • etsii solmukohtia luovan osaamisen ja teollisuuden tarpeiden välillä
2. Verkoston luominen
  • etsiä luovan alan sekä meri- ja metalliteollisuuden rintamalta edelläkävijöitä, jotka haluavat kehittää omaa alaansa
  • mahdollistaa ja fasilitoida poikkitieteellistä yhteistyötä edellisten alojen välillä järjestämällä kohtaamisia, mm. seminaarien ja työpajojen avulla
3. Käynnistää pilotointihankkeita
  • helpottaa ja myötävaikuttaa luovien alojen työskentelymetodien hyödyntämistä meri- ja metalliteollisuudessa  

4. Mallintaa uudenlaista tuottajatyötä
  • tutkia ja kehittää projektin kautta tuottajuuden soveltamismahdollisuuksia teollisuudessaLue myös TUOTTAJAN PÄIVÄKIRJAA täältä!

Tuottajatyön loppujulkaisu Kaleidoskooppi - Rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välilläKaleidoskooppi-hanke on osa opetus- ja kultuuriminesteriön ESR-osarahoitteista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.