Innovointimenetelmiä


 

Yksintyöskentelyyn

Pinboard

Annetaan osallistujille muutama sana tai sanapari paperilapuilla sekä A3-paperi, joille laput voi liimata.  Tarkoituksena on, että sanoja hyödyntäen pohditaan ydinteemaa, esim. "PK-yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen KV-markkinoilla".  Jokainen saa itse visualisoida oman ajatusvirtansa paperille omalla tyylillään.  Toiset tykkäävät tehdä ranskalaisia viivoja ja toiset mind-mappeja.  Tarkoitus on ohjata ihmisiä pohtimaan kaikkia tärkeitä ydinasioita teeman alla.  Hyviä sanoja tähän voisivat olla esim. ”brändi”, ”tuote”, ”kilpailuetu”, ”vahvuus”, ”palvelu” jne.  Aikaa annetaan 15 min.

Kiertävä mindmap

Annetaan osallistujille A3-paperi, jossa on keskellä pohdittava teema.  Jokaisella paperilla on eri teema, esim. ”tuotteistaminen”, ”klusteri”, ”palvelumuotoilu”, ”markkinointi” jne.  Aikaa annetaan teeman pohtimiseen ja mindmapin laatimiseen n. 3 minuuttia.  Sen jälkeen paperit siirtyvät seuraavalle myötäpäivään ja aikaa on taas n. 3 minuuttia edellisten ajatusten jatkamiseen tai omien haarojen muodostamiseen.  Kun jokainen on käynyt viisi paperia läpi, päätetään yksintyöskentely ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen.  Tarkoitus on saada aikaan tehokas ajatusvirta ja mahdollisimman monipuolista analysointia.

10 ideaa

Annetaan jokaiselle A4-paperi ja kynä sekä 15 minuuttia aikaa kirjoittaa 10 ideaa paperille.  Ensin pitää saada paperille kaikki ideat (sana tai sanapari) ja sitten vasta tarkennetaan, mitä sillä on haettu.  Tarkoituksena on saada juokseva ajatusvirta käyntiin.

Tiimityöskentelyyn 

5 käyttökelpoisinta ideaa + 3 villiä ideaa (jatke 10 idealle)

Kun kaikki ovat saaneet 10 ideaansa paperille, luetaan ne ääneen ryhmässä ja kirjataan uudet ideat paperille.  Kun kaikki erilaiset ideat näkyvät yhdellä paperilla, ryhmä äänestää joukosta viisi käyttökelpoisinta ideaa ja niihin argumentit.  Lopuksi valitaan joukkoon kaikista ideoista vielä kolme villiä ideaa jatkojalostettavaksi muiden mukana. Tarkoituksena on saada järjestelmällisesti ryhmässä karsittua ideoita, mutta samalla sallimaan kurkistamista laatikon ulkopuolelle.

Viisi roolia (sovellettu Seitsemän hatun menetelmästä tai Disney-menetelmästä)

Jaetaan viisihenkisen ryhmän jokaiselle jäsenelle rooli valitsemansa kortin mukaan.  Roolit ovat: optimisti, realisti, kriitikko, ekonomisti ja ekologisti.  Tarkoituksena on, että tiimin jäsenet voivat vapautuneesti kertoa ajatuksiaan roolikorttinsa mukaisesta näkökulmasta.  Samalla ryhmä joutuu miettimään asioita vinkkelistä, joka ei välttämättä ole itselleen ominaisin, ja oppia uudenlaisen lähestymistavan.  Keskustelun lomassa kirjuri kirjaa kaikki argumentit ylös.

 The Icebreaker-menetelmäkortit

Tutustu Kaleidoskoopissa kehitettyihin menetelmiin: www.theicebreaker.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti