perjantai 4. marraskuuta 2011

Kaleidoskooppi ”Vaikuttavuutta ESR-hankkeilla”-seminaarissa 1.11.2011

Terveiset rakennerahastojen seminaarista ”Vaikuttavuutta ESR-hankkeilla”, joka pidettiin 31.10.-01.11.2011 Helsingissä Scandic Hotel Continentalissa. Seminaarissa otettiin kantaa hankkeiden tuottamaan lisäarvoon mm. osallisuuden, osaamisen, yrittäjyyden ja työllisyyden kannalta sekä esiteltiin kehittämisohjelmien helmiä tältä ohjelmakaudelta. Seminaarissa syntyi myös erittäin hyvää keskustelua siitä, miten projektitoimintaa ja hankehallintoa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa ja seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Paljon ajatuksia ja ideoita syntyi myös Kaleidoskooppi-hankkeen toimintaan ja hallinnointiin.


Kaleidoskooppi-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaan, jonka koordinoivana hankkeena toimii Orkesterointi Inno. Orkesterointi Innolle oli seminaarissa varattuna 5 minuutin ”hissipuhe”, joka toteutettiin kiertävinä ryhminä niin, että sama esitys annettiin 10 kertaa n. 10-20 hengen ryhmälle, non stop. (tässä kohtaa voi hengähtää.)
Orkesterointi Inno on kehittänyt ns. työkalupakin laadukkaan, tehokkaan ja innovatiivisen projektitoiminnan tueksi. Tärkeiksi asioiksi projektien onnistumisen kannalta ovat nousseet mm. luottamus, kunnioitus ja tekemisen ilo. Tähän päästään mm. taidelähtöisillä menetelmillä ja visuaalisella viestinnällä. Projektissa työskentelevien into ja kiinnostus toimintaan sekä toiminnan kohteena olevien asiakkaiden tavoittaminen ja heidän ymmärtämisensä ovat avainasioita. Näihin asioihin pyrin myös itse hankkeen hallinnollisena johtajana kiinnittämään erityistä huomiota.
Kaleidoskooppi-hanke oli tässä kehittämisohjelman "hissipuheessa" yhtenä innovatiivisen projektitoiminnan esimerkkinä. Käytännössä sain alle puolen minuutin ajan kertoakseni, mistä projektissa on kyse ja mitä aiomme projektissa tehdä, ja mitä ovat meidän hankkeemme innovatiivisen projektitoiminnan helmiä. Ilmeisesti tämä "pitchaus" meni nappiin, koska jokaisesta ryhmästä löytyi lisätietoa halajavia ja käyntikortteja kertyi käteen. Tämä sai vain enemmän vakuuttuneeksi hankkeen tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja meri- ja metalliteollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Tästä on puhuttu jo kauan. Uudenlaisia ratkaisuja tai innovaatioita voidaan kuitenkin löytää vain, jos kokeillaan uudenlaisia menetelmiä, tehdään uudenlaista yhteistyötä, kokeillaan, testataan, tutkitaan, mallinnetaan, kyseenalaistetaan, kierrätetään epäonnistumisia ja kehitetään niistä parempia oivalluksia. Näitä uudenlaisia ratkaisuja etsimme nyt luovan alan ja kulttuurin puolelta.
Hankkeen innovatiivisen projektitoiminnan helmenä esityksessä nostin esille mm.”välittäjäportaan fasilitoinnin”, jolla tarkoitetaan välittäjänä ja avustajana, jossain mielessä myös tulkkina, toimimista näiden hyvin erilaisten alojen törmäyttämisessä sekä myös projektissa syntyvien ideoiden ja yhteistyömahdollisuuksien jatkojalostamista ja eteenpäin viemistä jo projektin aikana. Hankkeessamme tämä tapahtuu poikkitieteellisen tuottajatoiminnan avulla. Tällaista uudentyyppistä monialaista tuottajatoimintaa samalla myös mallinnetaan ja arvioidaan projektin aikana.
Tuottajatoiminnan yhdistäminen projektitoimintaan on herättänyt minussa jo nyt paljon ajatuksia ja uskon vakaasti sen toimivuuteen. Tämä ei kuitenkaan tule olemaan ainut uudentyyppinen asia, jota projektissa kokeillaan. Kaleidoskooppi-hankkeessa aiomme olla avoimia, innovatiivisia, kokeilevia, tutkivia, yrittäviä, sitkeitä ja rohkeita, kaiken toiminnan läpäisevästi. Tämän vuoksi lupauduin testaamaan myös Orkesterointi Innon kehittämää innovatiivisen projektitoiminnan työkalupakkia Kaleidoskooppi-hankkeeseen yhdessä muiden projektitiimin jäsenien kanssa, jo parin viikon kuluttua.
Kaleidoskooppi on jo herättänyt paljon kiinnostusta.
Yleisö on ollut niin epäuskoinen kuin ylitsepursuavan innostunutkin. Kaikkia kuitenkin yhdistää sama tunne: tässä tehdään jotakin uutta ja erilaista, tästä haluan kuulla lisää, tässä haluan olla mukana. Toivon, että tämä innostus ja kiinnostus tästä vain lisääntyvät aktiivisen toiminnan myötä ja jatkuisi edelleen läpi koko projektin. Parhaat tulokset ja vaikuttavuus saadaan, kun mahdollisimman moni osallistuu toimintaan ja tekee yhteistyötä.
Ensimmäinen kokeilu tästä luovan alan sekä meri- ja metalliteollisuuden törmäyttämisestä tapahtuu 16.11.2011 Forum Marinumissa, Kaleidoskooppi-hankkeen avausseminaarissa, jossa meillä on eri alan ammattilaisia puhumassa toimintaympäristönsä haasteista, kehittämistarpeista sekä innovaatiomahdollisuuksista. Tuomme mukaan myös konkreettisia esimerkkejä luovan alan jo olemassa olevista onnistuneista yritysyhteistyökumppanuuksista. Lämpimästi tervetuloa!

Rita Rauvola
Kaleidoskooppi-hankkeen hallinnoija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti