tiistai 22. marraskuuta 2011

Jäänmurtaja Afrikkaan

Kaleidoskoopin projektitiimiläisistä sekä toteuttajaorganisaatioiden opiskelijoista ja opettajista koostuva ryhmä vieraili STX Rauman telakalla 11.11.2011. Erityisenä tutustumisen kohteena yrityksen ja Rauman telakan lisäksi oli uusi NB-1369 DEA, joka on Etelä-Afrikan valtion/ympäristöministeriön tilaama jäätä murtava huolto- ja tutkimusalus antarktisille alueille. Tätä voidaankin pitää oikeana suomalaisena myynnin mestarinäytteenä, kun on saatu myytyä Suomesta alus Afrikkaan! Alus luovutetaan tilaajalle keväällä 2012, ja projektin valmius on nyt yli 80%. 
Vaikuttavaa tässä DEA-projektissa on mm. kokonaisprojektinhallinta, kun otetaan huomioon projektiverkoston valtava määrä alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, joilla kaikilla omat työkalut, oma osaaminen, oma vastuualueensa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kokonaisuuden pitää olla toimiva.
Projektipäällikkö Timo Luukkonen kertoo DEA-projektin olleen erittäin haastava; laivan suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon miehistön majoitus ja eläminen laivalla, tutkimuksellisuus sekä haastavat ja vaihtelevat sääolosuhteet sekä saada tästä kaikesta toimiva kokonaisratkaisu. Tämä on STX Rauman ydinosaamista ja he ovat voittaneet tarjouskilpailuja mm. sen vuoksi, että yrityksen projektinhallinnan osaamiseen ja laadukkaaseen laivanrakentamiseen luotetaan. Kokonaisuudessaan projekti vie kaksi ja puoli vuotta, josta noin vuosi menee varsinaiseen laivanrakennukseen.

Koko ryhmä oli vierailusta erittäin vaikuttunut.


Muutamia poimintoja opiskelijoiden kommenteista:

–”Hätkähdyttävää tämä niin monen eri alan yhteistyö!” Turun ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun opiskelija Virve Hirsimäki oli erittäin vaikuttunut näkemästään ja kuulemastaan vierailulla. Hän pohdiskeli muotoilijan näkökulmasta mm. matkustajan maailmaa ja matkustajien psykologisia tarpeita pitkillä laivamatkoilla. Virve oli myös innostunut ja vaikuttunut STX:stä tulevana työnantajana.

Myös Mikko Paajanen, Turun ammattikorkeakoulun kone- ja automaatiotekniikan opiskelija myönsi vaikuttuneensa suunnittelun monipuolisuudesta ja projektin laajuudesta.

-" Todella opettava ja mielenkiintoinen vierailu. Näitä lisää!" kommentoi innoissaan myös Saku Virtanen, Satakunnan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan opiskelija.
 


TTY:n signaalinkäsittelyyn erikoistuva tietotekniikan opiskelija Anna Eteläaho sanoi erityisesti projektia ja laivaa esitelleiden henkilöiden tehneen suuren vaikutuksen asiantuntemuksellaan.

-”Todellisuus varmasti yllätti useamman henkilön. Laivanrakennus projektina tuntuu niin kaukaiselta, mutta kun näkee omin silmin kokonaisuuden ja kaiken sen hässäkän, alkaa ymmärtää mitä sellaisen kaaoksen hallinnassa vaaditaan. Kuinka hienosti se Suomessa tehdään ja mikä oikeasti on meidän kilpailuvalttimme.” hämmästelee myös Johanna Rastas, TTY:n tuotantotalouden opiskelija.

Myös projektitiimin ja projektin hallinnan kannalta vierailu oli erittäin hyödyllinen. Vierailun jälkeen voi paremmin ymmärtää koko alaa ja sitä koskevia haasteita sekä kykenee paremmin soveltamaan ja mukauttamaan näkemystään sekä tulevia ajatuksia alalla toimiviin yrityksiin, kun on itse nähnyt ja hieman kokenut, miten homma käytännössä toimii.
 
Laivanrakennus ja telakkateollisuus Suomessa työllistävät verkostoineen n. 100 000 henkilöä.

Meri- ja metalliteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen vaikuttaa siis hyvin moneen ihmiseen ja yritykseen ja sitä kautta myös koko Suomen talouteen. Perinteinen meri- ja metalliteollisuus on kuitenkin hyvin kausiluonteista ja tilaajapainotteista. Tilaaja antaa tarkat kriteerit ja määräykset, jotka tulee täyttää ja tuote suunnitellaan sen mukaisesti ja hinta yritetään laskea
kilpailukykyiseksi.

Tilauksen voittamisessa ratkaisee usein luottamus, toimiva kokonaisratkaisu ja hinta, mutta tärkeäksi tekijäksi saattaa nousta myös kyky tarjota ratkaisuja tai palveluita, joita muut yritykset eivät ole vielä keksineet. Tarjouskilpailussa tulisi kyetä näkemään nekin tilaajan tarpeet, ja lopputuotteen asiakkaiden tarpeet, joita tilaaja itsekään ei vielä välttämättä ole osannut ajatella. Jatkuvaan kehittämiseen on panostettava, etenkin tilausten välissä.
Kaleidoskooppi-projektissa etsimme näitä uusia näkökulmia ja ratkaisuja törmäyttämällä luovan alan ammattilaisia meri- ja metalliteollisuuden toimijoiden kanssa. Projektissa kartoitetaan sekä pilotoidaan tuottajatoiminnan avulla yhdessä luovan alan ja kulttuurin alan verkoston kanssa millaista antia luovilla aloilla voisi olla tarjota meri- ja metalliteollisuuden yritysten kehittämishaasteisiin.


Vierailun suunnitteli ja toteutuksen johti TTY Porin yksiköstä Heli Aramo-Immonen ja Tiina Mäkitalo-Keinonen yhdessä STX-Rauman telakan kanssa. Blogitekstin kirjoitti Kaleidoskooppi-projektin hallinnoija Rita Rauvola
Suomen Humanistisesta Ammattikorkeakoulusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti