torstai 30. elokuuta 2012

Miten Design-menetelmiä voi hyödyntää eri aloilla?


Kaleidoskoopin osatoteuttajana toimiva Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin Yliopistokeskus järjestää aiheesta työpajan loka-marraskuussa.

Aiheeseen liittyvä julkaisu on vuodelta 2010, sen on kirjoittanut Kaleidoskooppi-hankkeen ohjausryhmään kuuluva Heli Aramo-Immonen yhdessä Tarja Toikan kanssa.

"Miten design-menetelmiä käyttämällä voidaan edesauttaa jonkin muun ammattia-alan osaajien tiedon luontia ja oppimista heidän omalla osaamisalueellaan? Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, sillä se on monitieteinen. Perinteisesti design-menetelmien tutkimus on keskittynyt design-menetelmätutkimukseen ja design-tuotosten tutkimukseen. Meidän näkökulmamme eroaa tästä, sillä tutkimme design menetelmien hyödyntämistä ei-design-prosesseissa. Esimerkkinä voisi olla vaikka insinöörin, ekonomin ja lakimiehen muodostama ryhmä, joka rakentaa kansainvälistä sopimusta. Miten yhteinen ymmärrys löydetään, jos ei ole yhteistä ammattikieltä. Design menetelmien käyttö tässä ympäristössä voi olla apukeino tiedon käsitteellistämiseen." tiivistää Heli Aramo-Immonen.


Julkaisun lyhytverison voi ladata tai tilata osoitteessa:
http://www.springerlink.com/content/wp4v43863694v377/


"Software engineer should see himself as a business process designer in enterprise resource planning system (ERP) re-engineering project. Software engineers and managers should have design dialogue. The objective of this paper is to discuss the motives to study the design research in connection of management education in order to envision and understand the soft human issues in the management context. Second goal is to develop means of practicing social skills between designers and managers. This article explores the affective components of design thinking in industrial management domain. In the conceptual part of this paper are discussed concepts of network and project economy, creativity, communication, use of metaphors, and design thinking. Finally is introduced empirical research plan and first empirical results from design method experiments among the multi-disciplined groups of the master-level students of industrial engineering and management and software engineering"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti