torstai 23. helmikuuta 2012

Hyvä työtila teollisuudessa toimivalle yritykselle

Turun Ammattikorkeakoulun monialainen opiskelijatiimi oli mukana Kaleidoskooppi projektipajassa, jonka aiheena oli miettiä tilojen merkitystä. Alla opiskelijoiden mietteitä prosessista:

2.9.2011
Projektipaja ja hyvä työtila-projekti aloitettiin syyskuun alussa. Pajan tiimi koostuu eri alojen, pääosin ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Projektipaja 31 aihe oli siis hyvä työtila. Ensimmäiset tunnit kuluivat tutustumisen ja "tunnustelun" merkeissä. Tämän jälkeen aiheen ympärille alettiin pikkuhiljaa kokoamaan ideoita ja havainnollistamaan työtilaa. Projektille ei annettu tarkkoja rajoja joten tiimi pääsi luomaan jotain täysin uutta, ohjeita ja projektin toisen osapuolen mielipiteitä kyseltiin projektin edetessä. Työtilan perusteita etsittiin alussa muun muassa kirjoista, sekä koottiin kokemuksia yhteen.

16.09.2011
Ryhmä alkoi miettiä hyvän työtilan ominaisuuksia. Pajan omaan Facebook –ryhmään laitettiin linkkejä, jotka sisälsivät inspiroivia kuvia tai tekstejä eri yritysten työtiloista. Niiden pohjalta paja listasi ajatuksia käytännöllisestä ja toimivasta työtilasta. Listaan kirjattiin ylös myös pajalaisten omia kokemuksia työtiloista, joissa on esimerkiksi työskennellyt tai opiskellut aikaisemmin.

23.09.2011
Ryhmät jakaantuivat eri tiloihin suunnittelemaan omia projektejaan. Visuaalinen ryhmä jaettiin myös kolmeksi eri tiimiksi: työpistesuunnittelu,pohjaratkaisusuunnittelu ja visuaalinen yleiskuvasuunnittelu.
Budjettiryhmä antoi alustavan rahoituksen, joka olisi noin 120 000-160 000 euroa. Arviossa on huomoitu työtilan pinnat ja peruskalusteet, joten budjetti voi nousta huonekalujen ja muiden materiaalien takia.
Samalla selvitettiin koulun auton vuokraamista Salon ekskursiota varten.

30.09.2011
Osa ryhmäläisistä lähti klo 8.00 tutustumaan Salon AMK:n toimipisteeseen sekä Salon lukioon. Sieltä saimme asiantuntevaa apua Hermanni Vuorisalolta, joka myöhemmin tuli antamaan asiantuntija apua meidän projektimme tueksi. Hermanni oli valmistunut teollinen muotoilija. Työpistesuunnittelijat kävivät perjantaina tutustumassa erilaisiin toimistokalusteliikkeisiin kalusteliikkeessä ADI. Sieltä he saivat kirjallisen tarjouksen kalusteista.

Teknologiatutkimusryhmältä saatiin mielenkiintoisia ideoita ja osa otettiin mukaan uusiin suunnitelmiin. Virikkeellisen työtilan työryhmältä saatiin myös hyviä ideoita, joista myöhemmin enemmän. Puhelinhaastatteluja pidettiin esim. ABB:n Diplomi Insinööri Simolin kertoi työpisteensä hyvistä ja huonoista puolistaan noin 300 työntekijän yhteisessä sermitetyssä työtilassa. Projektin lähestyessä loppuaan luotiin pajalle seinäposteri, joka osallistui posterikilpaan. Posterin tarkoitus oli tuoda selvästi ilmi pajan aihe tyylikkäällä ja huomiota herättävällä ulkoasulla.

25.11.2011
Tulevaisuudessa on pajan omien tehtävien lisäksi näköpiirissä toimeksiantajan taholta telakkavierailu ja seminaari kaleidoskooppihankkeesta. Telakkavierailulle osallistuu ryhmästä 3 henkilöä ja se järjestetään 11.11.2011. Kaleidoskooppiseminaariin osallistuu pajasta 4 henkilöä ja se järjestetään 16.11.2011. Seminaarissa ryhmäläiset toimivat assistentteina mm. dokumentoinnissa.

Alun pienoisten vaikeuksien jälkeen projekti eteni hyvin aikataulussa. useiden ekskursioiden ansiosta saimme projektille aivan uusia näkökulmia ja kykenimme luomaan innovatiivisen ja hyvän työtilan. Henkilökohtaiselta tasolta tarkasteltuna projekti oli kaikille ennen kaikkea uusi kokemus ja opimme työskentelemään yhdessä ja puhaltamaan yhteen hiileen. Kaiken kaikkiaan projektin lopputulos vastasi odotuksiamme ja innolla odotamme seuraavia uusia projekteja.


Kiitos KTK:n ja AMK:n henkilökunnalle ja kaikille projektin parissa työskenneille oppilaille sekä opettajille. Erityiset Kiitokset teille: Hermanni Vuorisalo, Ville Koskinen, Tiina Jaatinen, Tero Reunanen, Ivan Kinnunen, Sirpa Niittymäki

1 kommentti:

  1. Todella upeat kuvat ja hyviä mietteitä. Taitavia opiskelijoita!

    VastaaPoista