tiistai 14. helmikuuta 2012

Luovat metodit innovaatiotyön välineinä 1 - Ongelman hahmottaminen, havainnollistaminen ja ratkaisu

Innovaatiotyö ei ole pelkästään ongelmien ratkaisua, vaan myös aiemmin huomiotta jääneiden mahdollisuuksien havaitsemista.  Monet innovaatiot kuitenkin saavat alkunsa tarpeista, joiden tunnistaminen ja joihin vastaaminen vaatii ongelmanratkaisukykyä.

Ongelman hahmottamiseen tarvitaan avointa mieltä ja monesti uudenlaista näkökulmaa, viestien tulkintataitoa sekä yksityiskohtien näkemistä osana kokonaiskuvaa.  Ongelman havainnollistaminen helpottaa sen tarkastelua, ja ongelman ratkaisu taas vaatii oivalluksia, joiden syntymistä voi konkreettinen kokeileminen auttaa.

Esimerkiksi henkilöstöhallinnointi on monen asian yhteensovittamista.  Työn suunnittelija joutuu pohtimaan tarvittavien työvaiheiden aikataulutusta sekä ihmisten sijoittelua.  Tehtävän ratkaisussa tarkastellaan toimintaketjun kokonaiskuvaa, jossa mm. henkilökemiat vaikuttavat tiimin työtehokkuuteen.  Koska aina ei ole varaa kokeilla virheitä käytännössä, säästää perusteellinen ennakkosuunnittelu yritykseltä pitkän pennin.  Seuraavaksi löydät esimerkkejä luovan alan menetelmistä, jotka voivat auttaa ongelman ratkaisussa.

Kun yllä mainittu ongelma on havaittu ja tunnistettu, sen sanallistaminen aloittaa ratkaisuprosessin:

Ryhmä työntekijöitä täytyy sijoitella työprosessin eri vaiheisiin enimmillään pareittain, mutta ryhmän sisällä on muutamia ihmisiä, jotka eivät tule toimeen osan kanssa.  Huono työilmapiiri on muodostanut ryhmän sisälle pienryhmittymiä.  

Tilanteen tarinallistaminen auttaa muistamaan yksityiskohtia:

Kahdeksan ihmistä täytyy siirtää joen yli A-rannalta B-rannalle pienellä lautalla, jonne mahtuu kerralla vain kaksi ihmistä.  Matkustajien joukossa on kuusihenkinen perhe, jossa on isän ja äidin lisäksi kaksi poikaa ja kaksi tyttöä.  Isä ei tule toimeen tyttöjen kanssa ilman äidin läsnäoloa eikä äiti poikien kanssa ilman isän läsnäoloa. Perheen lisäksi joukossa on poliisi sekä vanki, joka ei tule toimeen kenenkään kanssa ilman poliisin valvontaa.

Dramaturgian hahmottaminen auttaa jäsentelemään eri mahdollisuuksia:

Isää ei saa jättää tyttärien seuraan ilman äitiä eikä äitiä saa jättää poikien seuraan ilman isää, ja vanki taas ei saa jäädä ilman poliisia yhdenkään perheenjäsenen seuraan.  Vain isä, äiti ja poliisi osaavat ajaa lauttaa.

Tilanteen visualisointi helpottaa sen kokonaisvaltaista hahmottamista:Käytännön tilanteiden kokeileminen auttaa ennakoinnissa: Pelaa RiverIQGame:a

Päivän pähkinä:  
  • Missä muualla sanallistamista, tarinallistamista ja dramaturgiaa voidaan meri- ja metalliteollisuudessa hyödyntää?
  • Mitä muita työvälineitä luova ala voi tarjota ongelmanratkaisutilanteisiin?
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti