tiistai 5. marraskuuta 2013

TAIKA II-hanke on julkaissut uuden tutkimusraportin taiteen käytöstä työpaikoilla


Taidelähtöiset menetelmät ovat tulleet osaksi työelämän kehittämistä mutta Suomessa niiden vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. Pian ilmestyvä tutkimusjulkaisu esittelee uutta tutkittua tietoa taidelähtöisillä menetelmillä aikaansaaduista vaikutuksista ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä työkontekstissa.

Taidelähtöisillä menetelmillä tarkoitetaan työkontekstissa esimerkiksi teatterin, kuvataiteen, kirjoittamisen tai musiikin menetelmien käyttämistä osana organisaation, työyhteisön tai henkilöstön kehittämistä.

Pälvi Rantalan ja Satu-Mari Janssonin toimittama teos TAITEESTA TOISEEN. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia kokoaa yhteen ajatuksia, ideoita, kokemuksia ja tietoa taidelähtöisestä toiminnasta työelämässä. Monitieteinen tutkijaryhmä lähestyy artikkeleissaan aihetta eri tulokulmista, yhdistäen erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä, teoreettisia näkökulmia ja tieteen ja taiteen keinoja.

Tutkijaryhmä on työskennellyt valtakunnallisessa TAIKA-hankkeessa (OKM / ESR) ja tutkinut siinä taidelähtöisen toiminnan vaikutuksia työyhteisöissä, yksilöissä ja organisaatioissa.  Julkaisun kirjoittajat ovat tanssija-tutkija Kirsi Heimonen, teatteria hyödyntävä työyhteisövalmentaja
Satu-Mari Jansson, tohtoritutkija, kulttuurihistorioitsija-yhteiskuntatieteilijä Pälvi Rantala sekä kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen.

Teoksen artikkelit tekevät näkyväksi sitä, millaisia vaikutuksia taidelähtöisellä toiminnalla on saavutettu työyhteisöissä. Monitieteinen tutkijaryhmä pohtii myös sitä, millaisin keinoin taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia voidaan tutkia, ja mitä erilaiset tulokulmat tuovat vaikutusten tutkimukseen – miten ne ylipäänsä sopivat samaan teokseen.

Artikkelikokoelma julkaistaan Työelämän tutkimuspäivillä 7.11.2013 Taiteet ja työelämä -työryhmässä. Kirja julkaistaan sekä paperisena että verkkojulkaisuna, joka on ladattavissa TAIKA-hankkeen verkkosivuilla www.taikahanke.fi.

Lisätietoja:
Pälvi Rantala, palvi.rantala@ulapland.fi, Satu-Mari Jansson, satu-mari@theatreworks.fi
Arvostelukappaleet:
Pia Vehnämäki, pia.vehnamaki@helsinki.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti